Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig

amelyet (továbbiakban: „Tájékoztató”) a

Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám:

03 10 100153

Székhely:

6413. Kunfehértó, IV. körzet 6.

Adószám:

11305756-2-03

Statisztikai számjel:

11305756-1101-114-03

Elektronikus elérhetősége:

www.aranykapu.eu

E-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:

77/407-044

Fax:

77/407-110

Törvényes képviselők:

Szabóki Sándor

továbbiakban: „Szolgáltató, illetve Adatkezelő”, mint a http://www.aranykapu.eu/ honlap és aloldalai (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője annak céljából alkotja, hogy megfelelő, részletes tájékoztatást adjon a Honlap felhasználóinak, látogatóinak (továbbiakban: „Érintett” vagy „Érintettek”) a Szolgáltató által kezelt adatainak köréről, az adatkezelés módjáról, céljáról és jogalapjáról, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek biztosításáról, az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséről, az Érintettek adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatásának és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának vagy felhasználásának megakadályozásáról.

Előbbiek körében Szolgáltató kijelenti, hogy a Tájékoztató érvényes és hatályos adatvédelmi szabályzata (továbbiakban: „Szabályzat”)*link alapján, azzal összhangban készült; ennek megfelelően a Honlap üzemeltetésével összefüggésben kizárólag jelen Tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Vonatkozó adatvédelmi jogszabályok:

Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által a Honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Előbbieken túl a Tájékoztató szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR Rendelet”)
  • A Magyarország Alaptörvénye
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (így különösen 13/A.-13/B.§-ai)
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Definíciók:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy, így különösen Szolgáltató által kijelölt (ha ilyenre sor kerül) adatfeldolgozók számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Cookie: A cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban az Érintett személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, az Érintettek online élményének fokozása érdekében. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, az Érintetteknek azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, az Érintettek egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatják be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáikat. Amennyiben az Érintett semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott weboldalakról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos weboldalak által küldött cookie-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Amennyiben az Érintett úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a weboldalak bizonyos funkcióiról (például weboldal nem jegyzi meg, hogy az Érintett bejelentkezve maradt). A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet-cookie-k” és “maradandó cookie-k”.

A “munkamenet-cookie-k” (session cookie): a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg az Érintett el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben az Érintett az egyik oldalról a másikra látogat, így az Érintettnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt.

A “maradandó cookie-k” (persistent cookie): a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a weboldal – bár személyesen nem azonosítja be az Érintettet – felismeri, mint visszatérő látogatót. A „maradandó” cookie-k fájlként tárolódnak az Érinttet számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb ………. (…….) hónapra.

A “Flash cookie-k”: Az Adobe Flash Player, amely bizonyos típusú animált banner-ek, illetve különféle videók (youtube, vimeo) futtatására használatos, képes arra, hogy információt tároljon el a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén. A “Flash cookie-k” elfogadása nem állítható be a webböngészőn keresztül. Ha az Érintett nem kíván Flash-cookie-kat fogadni, ezt az Adobe weboldalán kell beállítania: www.adobe.com/ hu/privacy/cookies.html. Ha az Érintett letiltja a Flash cookie-kat, lehetséges, hogy nem tudja használni a weboldalak – jelen esetben a Honlap – bizonyos funkcióit, például hibásan jelenhetnek meg a cikkekbe csatolt videók.

Rendszer: az Adatkezelő interneten keresztül elérhető Honlapját és szolgáltatásait működtető technikai megoldá